Data Understanding

Dit is de eerste stap van Data Quality Management. In deze fase vindt een assessment plaats: wat  is aanwezig en wat is nodig? Hier bepalen we de gewenste situatie en de kwaliteitseisen.


Data Quality Design

In de tweede stap zoomen we in op de oorzaken van problemen en hoe deze weg te nemen. We kijken daarbij ook naar de mens-kant, de gebruikte middelen (tooling) en processen


Data Integration

Issues die leiden tot inconsistente en niet uniforme data worden aangepakt. Ook wordt gekeken naar oorzaken die ervoor zorgen dat er (soort)gelijke informatie in verschillende databases staat.

Meer informatie over Data Quality Integragion

Data Augmentation

Aan de hand van de vastgestelde kwaliteitseisen worden uw klantgegevens gecorrigeerd en verrijkt. Hiermee krijgt u extra inzicht. Middelen, mensen en processen worden verder geoptimaliseerd en geborgd voor de toekomst.