Stap 3 Data Quality Management

De derde stap bij het structureel aanpakken van Data Quality Management is Data Integration.

Wat is Data Integration?

Data Integration betekent dat we met uw data zelf aan de slag gaan. Bij Data Integration pakken we de uniciteit, de uniformiteit en inconsistentie van de data aan en werken we toe naar kwaliteitseisen zoals vastgesteld bij Data Quality Understanding.

Bovendien worden oorzaken weggenomen door de inzet van mensen, middelen en processen te optimaliseren. Zo voorkomt u in de toekomst kwaliteitsverlies van data.

Data Integration maakt onderdeel uit van de DQM closed loop aanpak van Cendris.

Voor wie?

Speelt u met één of meer van onderstaande vragen? Dan raden we u zeker aan om contact met ons op te nemen:

  • Hoe realiseer ik unieke klantrecords?
  • Hoe implementeer ik Master Data Management?
  • Hoe zorg ik voor correcte en gestandaardiseerde invoer?
  • Structureel valideren en corrigeren, hoe doe ik dat?

Hoe werkt het?

Data Integration is de derde stap die wij met u doorlopen als wij uw data quality structureel gaan verbeteren. Deze stap volgt op Data Understanding (stap 1) en Data Quality Design (stap 2).

Schematisch gezien komen in deze derde stap de volgende zaken aan bod:

Stap 3 Data Quality Management = Data Integration

Na deze derde stap van structureel data quality management, volgt de volgende stap om uw data structureel te verbeteren:

Meer weten over Data Integration?

Benieuwd of het verbeteren van datakwaliteit toegevoegde waarde heeft voor uw organisatie?  Kies dan voor de DQM Scan van Cendris. Wilt u meer weten over Data Quality Management in het algemeen of over Data Integration in het bijzonder? Neem dan contact met ons op.

Cendris op twitter