Stap 1 Data Quality Management

De eerste stap bij het structureel aanpakken van datakwaliteit is Data Understanding.

Wat is Data Understanding?

Bij Data Understanding bepalen we de huidige kwaliteit van uw data versus de gewenste kwaliteitseisen. Data Understanding maakt onderdeel uit van de DQM closed loop aanpak van Cendris.

Voor wie?

Speelt u met één of meer van onderstaande vragen? Dan raden we u zeker aan om contact met ons op te nemen:

  • Hoe meet ik data quality?
  • Wat doen we wel en niet goed?
  • Hoe maak ik een goed datamodel?
  • Welke tooling is er in de markt?
  • Welke data quality doelstellingen (KPI’s) zijn reëel?

Hoe werkt het?

Bij Data Understanding vindt een assessment plaats. Onze consultants gaan met u aan de slag: welke data is reeds in uw organisatie aanwezig? En welke data is nodig? Ofwel: wat is de gewenste situatie en wat zijn de eisen?

Schematisch gezien komen bij deze eerste stap van Data Understanding de volgende zaken aan bod:

Data Quality Management: stap 1 = Data Understanding

Na deze eerste stap volgen de volgende stappen om uw data structureel te verbeteren:

Voorafgaand aan deze eerste stap ‘data quality understanding’ adviseren wij u om een DQM Scan te laten maken van uw organisatie.

Meer weten over data quality management?

Of juist specifiek over data undertanding? Neem dan contact met ons op.

Cendris op twitter