Een gedegen businesscase voor datakwaliteit: de DQM Scan

Zelf weet u het wel: betere data is goed voor uw organisatie. Met betere data maakt u betere analyses en beslissingen, minder fouten en krijgt u ook minder klachten en retouren.

De businesscase voor datakwaliteit

Maar hoe overtuigt u uw management en collega’s van andere afdelingen van uw data-verbeterplan? Wat is de ROI van datakwaliteit? Hoe maakt u een businesscase voor datakwaliteit?  Hoe voorkomt u dat investeringen in uw klantendatabase gezien worden als een sluitpost van de begroting? Vragen waarmee veel van uw vakgenoten worstelen.

Daarom heeft Cendris de DQM Scan ontwikkeld. De DQM Scan helpt organisaties om de financiële impact van verbeteringen in datakwaliteit kwantitatief te onderbouwen. Het resultaat: een financieel fundament onder uw plannen (een businesscase voor datakwaliteit), inclusief een concreet stappenplan.

Wat is uw huidige datamaturiteit en wat is een haalbare volgende stap?

Hoe werkt de DQM Scan?

Hoe werkt de DQM Scan?

Met de DQM Scan stellen we met objectieve criteria de ‘datamaturiteit’ van uw organisatie vast. Hoever bent u al? Staat data quality management bij u in de kinderschoenen? Of bent u al een eind op weg en vraagt u zich af of verdere investeringen nog renderen? Wat is gebruikelijk in uw sector?

Op hoofdlijnen komen bij de DQM Scan de volgende aspecten aan bod:

  • Wat is de huidige datamaturiteit van uw organisatie?
  • Wat zijn de huidige data-issues? En wat zijn de oorzaken?
  • Wat is het effect hiervan op de value drivers binnen uw organisatie?
  • Wat is een reële groeidoelstelling?
  • Wat zijn de financiële effecten van een verhoogde datamaturiteit? Ofwel de businesscase voor datakwaliteit.
  • Hoe ziet het plan van aanpak eruit?

Naast een schriftelijke rapportage komen wij de resultaten uiteraard ook mondeling toelichten.Cendris biedt resultaatgarantie op DQM Scan

Resultaatgarantie

Indien wij geen aanknopingspunten vinden voor omzetverhoging of kostenreductie, dan zijn de kosten voor de DQM Scan voor onze rekening.

Wat kost een DQM Scan?

Een DQM Scan is géén ‘internet testje’, maar een gedegen exercitie die resulteert in een financiële onderbouwing van uw datakwaliteitsprogramma. Indien u kiest voor een DQM Scan, dan zullen onze consultants gedurende 1 tot 2 weken bij u op kantoor onderzoek doen. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. En dit vraagt uiteraard ook om commitment en tijd van uw eigen mensen. Onze ervaring leert dat u rekening moet houden met een tijdsinvestering van maximaal 20 uur bij circa 5 personen.

Meer weten?

Neem contact met ons op

Cendris op twitter