Datamanagement: het startpunt voor een beter bedrijfsresultaat

Data Quality Management (DQM) is structureel datamanagement. Ofwel de complete set van (continue) activiteiten die je uitvoert om problemen, kosten en omzetderving ten gevolge van fouten in de data te minimaliseren.

Meer dan ‘dataschoning’

Datamanagement  is veel meer dan het wegnemen van fouten in de historische data. D